-

Hoivasta sanottua

Kirjaudu

Hoivanetti-järjestelmä palvelee sekä työntekijää että työnantajaa. Varaa työvuoroja tai kirjaa tunteja. Yhteinen työkalumme yhdistää ja helpottaa arkeamme.